Đền Thờ Trương Hán Siêu ở Ninh Bình

Đền Thờ Trương Hán Siêu ở Ninh Bình

Đại học sĩ - Tiến sĩ Trương Quốc Dụng

Danh nhân Văn hóa Đại Học sĩ - Tiến sĩ Trương Quốc Dụng

THAM LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG HỌ TRƯƠNG NGH..

Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời chào và kính chúc quý vị đại biểu về dự đại hội đại biểu Họ Trương Việt Nam lần thứ 2 mạnh khỏe, vui vẻ, đoàn kết. Chúc đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI HỌ TRƯƠNG VIỆT NAM ..

Văn kiện đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau. Trân trọng cảm ơn!

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA HỘI NGHỊ BCH H..

Thực hiện chủ trương của Hội đồng họ Trương Việt Nam về công tác hoạt động dòng họ nhiệm kỳ I (2013-2016). Ngày 18/8/2016 tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình Hội đồng họ Trương Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Hội đồng họ Trương Việt Nam với nội dung

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TIỂU BAN VĂN KIỆ..

Quyết định thành lập Tiểu ban Văn kiện chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội Đại biểu họ Trương Việt Nam lần thứ II

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TIỂU BAN HẬU CẦ..

Quyết định thành lập Tiểu ban Hậu cần chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội Đại biểu họ Trương Việt Nam lần thứ II

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TIỂU BAN NHÂN SƯ..

Quyết định thành lập Tiểu ban Nhân sự chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội Đại biểu họ Trương Việt Nam lần thứ II